Students
Current PhD Students

            o   Mahbod Afarin o   Xizhe Yin (coadvisor: Z. Zhao) o   Xiaofan Sun
            o   Xiaolin Jiang o   Chengshuo (Bruce) Xu o   Abbas Mazloumi
            o   Gurneet Kaur o   Bryan Rowe o   Shafiur Rahman
     (coadvisor: N. Abu-Ghazaleh)

                       
PhDs Graduated